Aanmelden merrie

Meld uw merrie aan om vers sperma te kunnen bestellen.

Selecteer de door u gekozen hengst:

  Persoonlijke gegevens:
  Gegevens van de te dekken merrie:

  Afleveradres:
  Uw bericht

  kinsky-logo-

   

  ..

  Achternaam:

  Voornaam:

  Telefoonummer:

  E-mailadres:

  .

  Naam van de merrie:

  Registratienummer:

  Geboortejaar:

  Afstamming:

  Stamboek:

  Kleur:

  .

  .Afleveradres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Land:

  Telefoonnummer:

   

   

  Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en voor geen andere doeleinden gebruikt dan:
  de registratie van de merrie en de facturatie van geplaatste/te plaatsen bestellingen.
  Dekvoorwaarden 2014

  Kinsky‐Stable

  • Sperma dient voor 9:00 uur ’s ochtends besteld te worden op tel: 0299‐470396 of 06‐38487344
  • Bij de eerste inseminatie dienen de gegevens van zowel de merrie als de eigenaar doorgegeven te worden: een kopie van het stamboekpapier + inschrijf formulier.
  • Merries met een verdunningsgen komen niet in aanmerking voor inseminatie met de hengst Baron.
  • Alle veterinaire/begeleidingskosten zijn voor rekening van de merriehouder.
  • De verzendkosten van vers sperma binnen Nederland bedragen €50,‐ per zending.
  • Het dekseizoen sluit op 1 september 2014.
  • Het in 2014 gefactureerde dekgeld dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan.
  • Merrie begeleiding is mogelijk via het Centrum en zal onder begeleiding zijn van Wanda Genzel.
  • Kinskystable aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins.
  • Merries worden geïnsemineerd voor risico van de eigenaar.
  • Merries dienen in de afgelopen 12 maanden tegen influenza te zijn ingeënt.
  • Om in aanmerking te komen voor de gustreductie dient u voor 1 oktober 2014 een door uw dierenarts ondertekende gustverklaring in te leveren bij Kinskystable, anders vervalt de gustreductie.
  • Alle hier vermelde prijzen zijn exclusief stamboek kosten en BTW.
  • Zet‐ en drukfouten voorbehouden.