condities

Dekvoorwaarden 2014

Kinsky‐Stable

 • Sperma dient voor 9:00 uur ’s ochtends besteld te worden op tel: 0299‐470396 of 06‐38487344
 • Bij de eerste inseminatie dienen de gegevens van zowel de merrie als de eigenaar doorgegeven te worden: een kopie van het stamboekpapier + aanmeldformulier.
 • Merries met een verdunningsgen komen niet in aanmerking voor inseminatie met de hengst Baron.
 • Alle veterinaire/begeleidingskosten zijn voor rekening van de merriehouder.
 • De verzendkosten van vers sperma binnen Nederland bedragen €50,‐ per zending.
 • Het dekseizoen sluit op 1 september 2014.
 • Het in 2014 gefactureerde dekgeld dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan.
 • Merrie begeleiding is mogelijk via het Centrum en zal onder begeleiding zijn van Wanda Genzel.
 • Kinskystable aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins.
 • Merries worden geïnsemineerd voor risico van de eigenaar.
 • Merries dienen in de afgelopen 12 maanden tegen influenza te zijn ingeënt.
 • Om in aanmerking te komen voor de gustreductie dient u voor 1 oktober 2014 een door uw dierenarts ondertekende gustverklaring in te leveren bij Kinskystable, anders vervalt de gustreductie.
 • Alle hier vermelde prijzen zijn exclusief stamboek kosten en BTW.
 • Zet‐ en drukfouten voorbehouden.